Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Άρθρα από ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ


Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Ο Γιάννης Κάπος σημειώνει πως σε περίπτωση παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται, να κατανέμεται συνεχώς σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών