Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΑΞΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΩΝ» & «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ»

ΠΡΑΞΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΩΝ» & «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ»

Και όμως γίνεται! Συνεργασία στη πράξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ» & «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ» μαζί! Η «Κοινωνία Αξιών» και οι «Δημοκρατικοί», αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα μας και διαπιστώνοντας την έλλειψη ουσιαστικών..