Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

ΩΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΩΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Κατερίνα Μάρκου περιγράφει το μοντέλο του συστήματος υγείας του «αύριο», ξεκινώντας από την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και φτάνοντας μέχρι τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων.