Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Άρθρα από ΠΑΡΙΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ


ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Ο Πάρις Μουτσινάς καταγράφει ενδελεχώς τα προβλήματα και τους κινδύνους από τα μετταλλαγμέμα τρόφιμα, τις επιπτώσεις από την καλλιέργεια τους στην βιοποικιλότητα, αλλά και τις διαβουλεύσεις εντός της Ε.Ε για να επιτραπεί η καλλιέργεια τους.