Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Mε το νομοσχέδιο προωθούνται προσαρμογές στους τομείς της Υγείας και της Εργασίας, οι οποίες απαντούν αφενός μεν στις ανάγκες των εξελισσόμενων εδώ και καιρό μεταρρυθμίσεων σε αυτούς τους χώρους, αφετέρου..