Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Άρθρα από IAN HARGREAVES


Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ

Ο Ian Hargreaves επισημαίνει ότι στην ψηφιακή εποχή και τις σημερινές συνθήκες κρίσης, η μεγάλη πρόκληση για τους δημοσιογράφους δεν είναι η άσκηση «εξουσίας» αλλά η διαφύλαξη του κύρους τους – που είναι, τελικά, και η πολύτιμη πρώτη ύλη τους.