Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ!

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ!

Ο Πέτρος Παπαιωάννου σημειώνει ότι ο κλάδος των κατασκευών δεν πέθανε! Αντιθέτως, είναι εδώ, ζωντανός, έτοιμος με την τεχνογνωσία και την υψηλή εξειδίκευση του να συνεισφέρει και πάλι στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως το έκανε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια.