Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ο «ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑ ΚΑΡΤ

Ο «ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑ ΚΑΡΤ

Η Ελένη Μακρή σημειώνει πως ο «κομματικός πατριωτισμός» δεν υφίσταται προσχηματικά για να εξαργυρώνεται με αξιώματα και οφίτσια, αλλά είναι προϋπόθεση οικειοθελούς συστράτευσης σε ένα κοινό αγώνα.

Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΒΙΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η βία αποτελεί τον χειρότερο τρόπο έκφρασης της συσσωρευμένης και καταπιεσμένης, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κοινωνικής πίεσης και οικονομικής ανασφάλειας. Η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που βιώνει..