Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Άρθρα από ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΤΑΣ


ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ο Νίκος Βέττας υποστηρίζει ότι παρά την μείωση της εσωτερικής ζήτησης, την αύξηση της φορολογίας και το υψηλό κόστος του χρήματος, μία σειρά ελληνικών επιχειρήσεων –κυρίως στα τρόφιμα και στα φάρμακα– έχουν εξωστρέφεια και βλέπουν προς το αύριο