Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είναι γεγονός ότι ένα από τα διαθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι το υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας (80%)  ακίνητης περιουσίας, είτε λόγω κληρονομιάς είτε λόγω αποταμιευτικής συνήθειας ή και κερδοσκοπίας. Σε..