ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

0
52

Μέσω των Financial Times , διέρρευσε η τελευταία πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προς τους «θεσμούς» σχετικά με την επιχειρούμενη αλλαγή του μίγματος της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Περιέχεται σε κείμενο 25 σελίδων, στο οποίο υπάρχουν εκτιμήσεις για τις μακροοικονομικές εξελίξεις το 2015, με βάση το νέο οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώθηκε την περίοδο πριν και μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015, αλλά και με βάση τις αποφάσεις της νέας κυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

Με βάση το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον, χωρίς τη λήψη πρόσθετων εισπρακτικών μέτρων και λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίσεις των στόχων του προϋπολογισμού 2014 (από στόχο 1,8% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 0,3% και σε απόλυτα νούμερα από 3,301 δι; Ευρώ σε 593 εκατομμύρια ευρώ) το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί το 2015 στο 1,2% του ΑΕΠ (2,101 δις ευρώ) έναντι προβλέψεων 3,0% του ΑΕΠ (5,595 δις ευρώ) του προϋπολογισμού 2015. Τώρα με βάση τα προτεινόμενα νέα εισπρακτικά μέτρα (με τα οποία επιδιώκεται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και πάταξης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου (κυρίως καυσίμων και τσιγάρων) προβλέπονται δύο σενάρια για την εξέλιξη του πρωτογενούς αποτελέσματος για το 2015.
1ο Σενάριο . Ελάχιστη απόδοση των προτεινόμενων μέτρων.
Καθαρά νέα έσοδα ύψους 6,184 δις ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ. Από αυτά καθαρά έσοδα από φορολογία ύψους 4,684 δις ευρώ ή 2,6% του ΑΕΠ και 1,5 δις ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ από μη φορολογικά έσοδα (αποκρατικοποιήσεις). Καθαρές νέες δαπάνες 1,148 δις ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ. Συνεπώς φορολογικό αποτέλεσμα 3,536 δις ευρώ ή 1,9% του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου το πρωτογενές αποτέλεσμα (με βάση το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής) θα ανέλθει σε 1,2% + 1,9% = 3,1% του ΑΕΠ (2,101 δις ευρώ + 3,536 δις ευρώ = 5,637 δις ευρώ)
2ο Σενάριο . Μέγιστη απόδοση των προτεινόμενων μέτρων.
Καθαρά νέα έσοδα ύψους 7,711 δις ευρώ ή 4,2% του ΑΕΠ. Από αυτά καθαρά έσοδα από φορολογία ύψους 6,111 δις ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ και 1,5 δις ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ από μη φορολογικά έσοδα (αποκρατικοποιήσεις). Καθαρές νέες δαπάνες 1,148 δις ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ. Συνεπώς φορολογικό αποτέλεσμα 4,963 δις ευρώ ή 2,7% του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου το πρωτογενές αποτέλεσμα (με βάση το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής) θα ανέλθει σε 1,2% + 2,7% = 3,9% του ΑΕΠ (2,101 δις ευρώ + 4,963δις ευρώ = 7,064 δις ευρώ).

[quote text_size=»small»]

Η βασική κριτική των εκπροσώπων των δανειστών προς την κυβέρνηση εστιάζεται, κυρίως στο δημοσιονομικό τομέα, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα από τα μέτρα που προτείνει η Αθήνα είτε είναι μιας χρήσης και δεν εγγυώνται επαναλαμβανόμενα έσοδα, είτε εστιάζονται στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

[/quote]

. Είναι προφανές επίσης ότι οι εταίροι ενθαρρύνουν την απόφαση της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, ωστόσο θεωρούνται πολύ φιλόδοξοι οι εισπρακτικοί στόχοι που έχουν τεθεί.

Previous articleΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
Next articleΜΟΔΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ
Ο Κώστας Ι. Μελάς είναι διδάκτορας (Ph.D) του τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στα Διεθνή Νομισματικά. Τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής: "Συναλλαγματικές Εξελίξεις στην Ελλάδα 1974-1985". Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (M.Sc.) του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του ιδίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο Διεθνές και Διαπεριφερειακό Εμπόριο. Τίτλος της Μεταπτυχιακής Διατριβής: "Θεωρίες Διεθνούς και Διαπεριφερειακού Εμπορίου". Πτυχιούχος της Σχολής Οικονομίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας (Ιταλίας), με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη. Τίτλος Πτυχιακής Διατριβής: "Vicende e condizioni dell’ agricoltura greca". Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο από το 1990. Έχει διδάξει στο Τμήμα Πολιτικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου τα μαθήματα "Μακροοικονομία" και "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις" (1990-1993). Επίσης έχει διδάξει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά τα μαθήματα "Νομισματική Θεωρία και Πολιτική", "Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής", "Παγκοσμιοποίηση και Διεθνής Ανταγωνισμός" και "Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας" (1997-2009). Επίσης διδάσκει στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου τα μαθήματα "Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας" και "Διεθνής Χρηματοοικονομική" (2001-σήμερα). Εργάσθηκε ως Σύμβουλος Διοίκησης της Εμπορικής Τραπέζης. Την περίοδο 1996-2005 διετέλεσε Διευθυντής του Επιμορφωτικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της ίδιας τράπεζας, διδάσκοντας παράλληλα τα μαθήματα: "Διεθνής Τραπεζική", "Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοικητική" και "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις". Έχει διδάξει επίσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University at Urbana, Derivates και Bank Management. Είναι Πρόεδρος του Ομίλου Πολιτικού και Οικονομικού Προβληματισμού. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί μεγάλο αριθμό βιβλίων.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.