Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Monthly Archives: Νοεμβρίου 2016

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ

Ο Λευτέρης Κουσούλης τονίζει ότι οι κυβερνητικοί αυτοκαθαγιάζονται. Ως εκ τούτου, ο λόγος τους έχει την οξύτητα του ψευδοπροφήτη. Την καταγγελτικότητα προς τον αντίπαλο. Προς τον απέναντι. Τη βιαιότητα – πάντως του λόγου – προς όποιον τολμάει να αμφισβητήσει τα ιερά της αλήθειας τους.