Την άμεση ανατροπή του δυσμενούς κλίματος που δημιούργησε η απόφαση για κατάργηση των stage, επιχειρεί η κυβέρνηση. Και πριν καλά καλά οι διαμαρτυρίες όσων έμειναν χωρίς δουλειά – έστω κι αυτής της ανασφάλιστης, ρουσφετολογικής και χαμηλά αμοιβόμενης – προσλάβουν μαζικό χαρακτήρα, προχωρά στην κατάθεση του σχεδίου νόμου για την αλλαγή του καθεστώτος των προσλήψεων στο Δημόσιο. Το σχέδιο – αφού πρώτα εγκριθεί απ” το υπουργικό Συμβούλιο – θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός της εβδομάδας, ανοίγοντας το δρόμο σε 6.500 νέους που επιθυμούν να προσληφθούν στο Δημόσιο. «Πρέπει να επαναθεμελιώσουμε την αξιοκρατία, να επαναθεμελιώσουμε τη δικαιοσύνη στις προσλήψεις», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Ραγκούσης. Κι όπως φαίνεται δεν έμεινε στα λόγια. Διότι, αυτή τη φορά οι προσλήψεις ξεπαγώνουν, όχι για να ικανοποιήσουν την εκλογική πελατεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά τις πραγματικές ανάγκες του Δημόσιου.

Με το νέο σχέδιο νόμου όλες οι προσλήψεις προσωπικού θα περνούν από τον ΑΣΕΠ. Επιπλέον, καταργείται η προφορική συνέντευξη. Ακόμα στα σχέδια είναι η σταδιακή αντικατάσταση των συμβάσεων έργου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το νέο σχέδιο νόμου θα δίνει έμφαση στους τίτλους σπουδών. Προβλέπεται ενίσχυση των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος από το βασικό του πτυχίο, καθώς και από μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα. Επιπλέον, θα υπάρξει εξομοίωση της μοριοδότησης λόγω εμπειρίας ανάμεσα στους υποψήφιους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Με άλλα λόγια όσα μόρια παίρνει εκείνος που έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στο Δημόσιο, τα ανάλογα θα παίρνει και εκείνος που έχει αποκομίσει την ίδια εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.