Αυτοί που μοιράζουνε μίζες φυλακίζονται. Αυτοί που τις τσεπώνουνε προστατεύονται απ” την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.