Το χρωστούσε στο ΠΑΣΟΚ που την είχε τιμήσει στο Συνέδριο του…