Αφού οι όροι «πολιτικά παιχνίδια», «οικονομικά συμφέροντα», «ανταποδοτικές σχέσεις», είναι κοινά αποδεκτοί, προς τι η έκπληξη;

1 COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.