Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος θέτει φιλοσοφικά, αλλά και πρακτικά ερωτήματα που προκύπτουν από την πανδημία. Πόσο θα μας άλλαξε ο κορωνοϊός; Η απάντηση είναι μάλλον αποθαρρυντική. Όπως και η διαπίστωση για το πνεύμα μας που μέσα στην υπερακατανάλωση δεν φροντίσαμε. new deal

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος θέτει φιλοσοφικά, αλλά και πρακτικά ερωτήματα που προκύπτουν από την πανδημία. Πόσο θα μας άλλαξε ο κορωνοϊός; Η απάντηση είναι μάλλον αποθαρρυντική. Όπως και η διαπίστωση για το πνεύμα μας που μέσα στην υπερακατανάλωση δεν φροντίσαμε. new deal

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος θέτει φιλοσοφικά, αλλά και πρακτικά ερωτήματα που προκύπτουν από την πανδημία. Πόσο θα μας άλλαξε ο κορωνοϊός; Η απάντηση είναι μάλλον αποθαρρυντική. Όπως και η διαπίστωση για το πνεύμα μας που μέσα στην υπερακατανάλωση δεν φροντίσαμε. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα