Αρχική Το περιβάλλον είναι προτεραιότητα για την ΕΕ Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης επισημαίνει ότι προτεραιότητα για την ΕΕ είναι το περιβάλλον. Με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα προστασίας του Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα δεν συζητάμε για την "ελκυστική ατζέντα" 2019-2024. new deal

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης επισημαίνει ότι προτεραιότητα για την ΕΕ είναι το περιβάλλον. Με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα προστασίας του Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα δεν συζητάμε για την «ελκυστική ατζέντα» 2019-2024. new deal

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης επισημαίνει ότι προτεραιότητα για την ΕΕ είναι το περιβάλλον. Με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα προστασίας του Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα δεν συζητάμε για την "ελκυστική ατζέντα" 2019-2024. new deal

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης επισημαίνει ότι προτεραιότητα για την ΕΕ είναι το περιβάλλον. Με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα προστασίας του Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα δεν συζητάμε για την «ελκυστική ατζέντα» 2019-2024. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα