Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το «Green Web Banking» πραγματοποιείται στα πλαίσια Διπλωματικής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της σχολής «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.»

Θα μπορούσατε να συνεισφέρετε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας μέσω του http://is.gd/greenwb

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.