Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018
το ερωτηματολογιο για την ερευνα του «green web bank»

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ «GREEN WEB BANK»

 

 Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το «Green Web Banking» πραγματοποιείται στα πλαίσια Διπλωματικής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της σχολής «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.»

Θα μπορούσατε να συνεισφέρετε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας μέσω του http://is.gd/greenwb