Ο Θανάσης Κ. επιχειρεί να προσδιορίσει ποια (οφείλει να) είναι η εξωτερική πολιτική. Το κάνει σε μια στιγμή που επανέρχεται δυναμικά η τουρκική απειλή και που αποδεδειγμένα το Διεθνές Δίκαιο και η μονοδιάστατη επίκληση του δεν κατάφερε να την περιορίσει, αλλά να την εντείνει. new deal

Ο Θανάσης Κ. επιχειρεί να προσδιορίσει ποια (οφείλει να) είναι η εξωτερική πολιτική. Το κάνει σε μια στιγμή που επανέρχεται δυναμικά η τουρκική απειλή και που αποδεδειγμένα το Διεθνές Δίκαιο και η μονοδιάστατη επίκληση του δεν κατάφερε να την περιορίσει, αλλά να την εντείνει. new deal

Ο Θανάσης Κ. επιχειρεί να προσδιορίσει ποια (οφείλει να) είναι η εξωτερική πολιτική. Το κάνει σε μια στιγμή που επανέρχεται δυναμικά η τουρκική απειλή και που αποδεδειγμένα το Διεθνές Δίκαιο και η μονοδιάστατη επίκληση του δεν κατάφερε να την περιορίσει, αλλά να την εντείνει. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα