Αρχική Τι άλλαξε από τον Τρικούπη μέχρι σήμερα; Ο Δημήτρης Στεργίου αναρωτιέται τι άλλαξε από την πτώση του Τρικούπη το 1885 μέχρι σήμερα και υποστηρίζει ότι το «διαρκές» έγκλημα κατά της χώρας μας θα διαιωνίζεται, αν δεν αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες, αντινομίες και δημοσιονομικές ανισορροπίες που οδήγησαν το πολιτικό σύστημα στην ανυποληψία. new deal

Ο Δημήτρης Στεργίου αναρωτιέται τι άλλαξε από την πτώση του Τρικούπη το 1885 μέχρι σήμερα και υποστηρίζει ότι το «διαρκές» έγκλημα κατά της χώρας μας θα διαιωνίζεται, αν δεν αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες, αντινομίες και δημοσιονομικές ανισορροπίες που οδήγησαν το πολιτικό σύστημα στην ανυποληψία. new deal

Ο Δημήτρης Στεργίου αναρωτιέται τι άλλαξε από την πτώση του Τρικούπη το 1885 μέχρι σήμερα και υποστηρίζει ότι το «διαρκές» έγκλημα κατά της χώρας μας θα διαιωνίζεται, αν δεν αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες, αντινομίες και δημοσιονομικές ανισορροπίες που οδήγησαν το πολιτικό σύστημα στην ανυποληψία. new deal

Ο Δημήτρης Στεργίου αναρωτιέται τι άλλαξε από την πτώση του Τρικούπη το 1885 μέχρι σήμερα και υποστηρίζει ότι το «διαρκές» έγκλημα κατά της χώρας μας θα διαιωνίζεται, αν δεν αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες, αντινομίες και δημοσιονομικές ανισορροπίες που οδήγησαν το πολιτικό σύστημα στην ανυποληψία. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα