Αρχική Τζήμερος και Λεβέντης μαζί! Ο Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης προτείνει συνεργασία και κοινή κάθοδο στις εκλογές της Δημιουργίας Ξανά και της Ένωσης Κεντρώων. Σημειώνει ότι τόσο ο Θάνος Τζήμερος όσο και ο Βασίλης Λεβέντης διακρίνονται από επιμονή, αλλά το ποσοστό του 1,5% που συγκεντρώνουν το οδηγεί στην κονιορτοποίηση. new deal

Ο Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης προτείνει συνεργασία και κοινή κάθοδο στις εκλογές της Δημιουργίας Ξανά και της Ένωσης Κεντρώων. Σημειώνει ότι τόσο ο Θάνος Τζήμερος όσο και ο Βασίλης Λεβέντης διακρίνονται από επιμονή, αλλά το ποσοστό του 1,5% που συγκεντρώνουν το οδηγεί στην κονιορτοποίηση. new deal

Ο Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης προτείνει συνεργασία και κοινή κάθοδο στις εκλογές της Δημιουργίας Ξανά και της Ένωσης Κεντρώων. Σημειώνει ότι τόσο ο Θάνος Τζήμερος όσο και ο Βασίλης Λεβέντης διακρίνονται από επιμονή, αλλά το ποσοστό του 1,5% που συγκεντρώνουν το οδηγεί στην κονιορτοποίηση. new deal

Ο Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης προτείνει συνεργασία και κοινή κάθοδο στις εκλογές της Δημιουργίας Ξανά και της Ένωσης Κεντρώων. Σημειώνει ότι τόσο ο Θάνος Τζήμερος όσο και ο Βασίλης Λεβέντης διακρίνονται από επιμονή, αλλά το ποσοστό του 1,5% που συγκεντρώνουν το οδηγεί στην κονιορτοποίηση. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα