Ο Δημήτρης Βέργαδος υπερασπίζεται την άποψη ότι η ελληνική βιομηχανία παράγωγη ποιοτικά προϊόντα. Και είναι αυτό το προαπαιτούμενο για την μεγέθυνση της οικονομίας την επόμενη μέρα. new deal

Ο Δημήτρης Βέργαδος υπερασπίζεται την άποψη ότι η ελληνική βιομηχανία παράγωγη ποιοτικά προϊόντα. Και είναι αυτό το προαπαιτούμενο για την μεγέθυνση της οικονομίας την επόμενη μέρα. new deal

Ο Δημήτρης Βέργαδος υπερασπίζεται την άποψη ότι η ελληνική βιομηχανία παράγωγη ποιοτικά προϊόντα. Και είναι αυτό το προαπαιτούμενο για την μεγέθυνση της οικονομίας την επόμενη μέρα. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα