Αρχική Ο κορωνοϊός δεν είναι σοσιαλιστής Ο Θανάσης Κ. διασκεδάζει με την λογική ορισμένων ότι ο κορωνοϊός είναι ...σοσιαλιστής. Κι ως εκ τούτου, ο ...φιλελευθερισμός νικήθηκε από τον ιό και πλέον ο κρατικός παρεμβατισμός ή ακόμα και ολοκληρωτισμός επενέρχεται δριμύτερος... new deal

Ο Θανάσης Κ. διασκεδάζει με την λογική ορισμένων ότι ο κορωνοϊός είναι …σοσιαλιστής. Κι ως εκ τούτου, ο …φιλελευθερισμός νικήθηκε από τον ιό και πλέον ο κρατικός παρεμβατισμός ή ακόμα και ολοκληρωτισμός επενέρχεται δριμύτερος… new deal

Ο Θανάσης Κ. διασκεδάζει με την λογική ορισμένων ότι ο κορωνοϊός είναι ...σοσιαλιστής. Κι ως εκ τούτου, ο ...φιλελευθερισμός νικήθηκε από τον ιό και πλέον ο κρατικός παρεμβατισμός ή ακόμα και ολοκληρωτισμός επενέρχεται δριμύτερος... new deal

Ο Θανάσης Κ. διασκεδάζει με την λογική ορισμένων ότι ο κορωνοϊός είναι …σοσιαλιστής. Κι ως εκ τούτου, ο …φιλελευθερισμός νικήθηκε από τον ιό και πλέον ο κρατικός παρεμβατισμός ή ακόμα και ολοκληρωτισμός επενέρχεται δριμύτερος… new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα