Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος διαβλέπει, όπως και άλλοι διαπρεπείς αναλυτές, την επιστροφή του κράτους που προκαλεί ο κορωνοϊός. Στον εν γένει προβληματισμός ωστόσο προσθέτει πως ουδέποτε το κράτος έπαψε να είναι μοχλός εξουσίας. Και πως ο κορπορατισμός διαφέρει μεταξύ χωρών. new deal

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος διαβλέπει, όπως και άλλοι διαπρεπείς αναλυτές, την επιστροφή του κράτους που προκαλεί ο κορωνοϊός. Στον εν γένει προβληματισμός ωστόσο προσθέτει πως ουδέποτε το κράτος έπαψε να είναι μοχλός εξουσίας. Και πως ο κορπορατισμός διαφέρει μεταξύ χωρών. new deal

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος διαβλέπει, όπως και άλλοι διαπρεπείς αναλυτές, την επιστροφή του κράτους που προκαλεί ο κορωνοϊός. Στον εν γένει προβληματισμός ωστόσο προσθέτει πως ουδέποτε το κράτος έπαψε να είναι μοχλός εξουσίας. Και πως ο κορπορατισμός διαφέρει μεταξύ χωρών. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα