Ο Αντώνης Κεφαλάς δεν εντοπίζει ένα μόνο έλλειμμα στην Ευρώπη. Ο κορωνοϊός ανέδειξε πολλές αδυναμίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ταυτόχρονα όμως, η πανδημία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για το νέο ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. new deal

Ο Αντώνης Κεφαλάς δεν εντοπίζει ένα μόνο έλλειμμα στην Ευρώπη. Ο κορωνοϊός ανέδειξε πολλές αδυναμίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ταυτόχρονα όμως, η πανδημία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για το νέο ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. new deal

Ο Αντώνης Κεφαλάς δεν εντοπίζει ένα μόνο έλλειμμα στην Ευρώπη. Ο κορωνοϊός ανέδειξε πολλές αδυναμίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ταυτόχρονα όμως, η πανδημία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για το νέο ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα