Ο Κώστας Χριστίδης αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση δυο κρίσεων. Όμως, αυτό συνέβη διότι άλλαξε ο μηχανοδηγός όχι η μηχανή. Για αυτό είναι σειρά για τις επιχειρήσεις να τρέξουν την οικονομία. Διότι, ένα γάιδαρος δεν θα τρέξει σαν τη ζέβρα, αν τον ζωγραφίσεις με ασπρόπαυρες λωρίδες.

Ο Κώστας Χριστίδης αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση δυο κρίσεων. Όμως, αυτό συνέβη διότι άλλαξε ο μηχανοδηγός όχι η μηχανή. Για αυτό είναι σειρά για τις επιχειρήσεις να τρέξουν την οικονομία. Διότι, ένα γάιδαρος δεν θα τρέξει σαν τη ζέβρα, αν τον ζωγραφίσεις με ασπρόπαυρες λωρίδες.

Ο Κώστας Χριστίδης αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση δυο κρίσεων. Όμως, αυτό συνέβη διότι άλλαξε ο μηχανοδηγός όχι η μηχανή. Για αυτό είναι σειρά για τις επιχειρήσεις να τρέξουν την οικονομία. Διότι, ένα γάιδαρος δεν θα τρέξει σαν τη ζέβρα, αν τον ζωγραφίσεις με ασπρόπαυρες λωρίδες.

Δημοφιλέστερα άρθρα