του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ 

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών καταδεικνύουν όχι μόνο την αποτυχία της πλειονότητας των μαθητών αλλά, και αυτό ίσως είναι το πλέον τραγικό, και την αποτυχία της Κ.Ε.Γ.Ε., η οποία απαξίωσε το θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Κι αυτό διότι:
1.            Το αδίδακτο αρχαιοελληνικό κείμενο που δόθηκε, είχε, τουλάχιστον για τους διαγωνιζόμενους, ουσιώδες λάθος, που όχι μόνο καθιστούσε αδύνατη τη μετάφρασή του αλλά και οδήγησε τους διαγωνιζόμενους σε μάταιη απώλεια πολύτιμου χρόνου.
2.            Οι αρμόδιοι της Επιτροπής απαξίωσαν την αντικειμενική αξιολόγηση των γραπτών με τις οδηγίες που έδωσαν στα Βαθμολογικά Κέντρα, με τις οποίες ισοπέδωσαν ορθές και λάθος απαντήσεις σε βάρος των πρώτων. Και αυτό αφορά όχι μόνο τη μετάφραση του κειμένου αλλά και την απάντηση στη συντακτική παρατήρηση του πλαγίου υποθετικού λόγου, για το χαρακτηρισμό του οποίου η σχετική οδηγία της Επιτροπής είναι ανεπίτρεπτη για φιλόλογο.
Αναλαμβάνοντας ακέραιη την ευθύνη για όσα καταμαρτυρώ, καταγγέλλω δημόσια τους αρμοδίους της Επιτροπής για ασύγγνωστη αμέλεια ή ανεπάρκεια και τους καλώ, εάν θεωρούν ότι η καταγγελία μου τους αδικεί, να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκατάσταση του προσβεβλημένου δικαίου τους.

Ο Γεώργιος Κατσιγιάννης είναι Κλασικός Φιλόλογος

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.