Ο Θανάσης Κ. επανέρχεται επιμένοντας ότι ο Νόμος ισχύει για όλους. Δεν μπορεί να υπάρχει αυστηρή επιβολή μέτρων και κανόνων για την πλειονότητα (που επιδεικνύει ατομική ευθύνη) και να υπάρχει επιλεκτική ανοχή σε κάθε μορφής μειονότητες. Η ανευθυνότητα τους μπορεί να καταστρέψει ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα. new deal

Ο Θανάσης Κ. επανέρχεται επιμένοντας ότι ο Νόμος ισχύει για όλους. Δεν μπορεί να υπάρχει αυστηρή επιβολή μέτρων και κανόνων για την πλειονότητα (που επιδεικνύει ατομική ευθύνη) και να υπάρχει επιλεκτική ανοχή σε κάθε μορφής μειονότητες. Η ανευθυνότητα τους μπορεί να καταστρέψει ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα. new deal

Ο Θανάσης Κ. επανέρχεται επιμένοντας ότι ο Νόμος ισχύει για όλους. Δεν μπορεί να υπάρχει αυστηρή επιβολή μέτρων και κανόνων για την πλειονότητα (που επιδεικνύει ατομική ευθύνη) και να υπάρχει επιλεκτική ανοχή σε κάθε μορφής μειονότητες. Η ανευθυνότητα τους μπορεί να καταστρέψει ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα