Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος σημειώνει ότι στον υπό εκκόλαψη νέο ψυχρό πόλεμο, είναι καιρός πλέον, η ΕΕ να αποκτήσει πολιτική δύναμη. Διότι μόνο με ενιαία φωνή η Ευρώπη δεν θα είναι γυμνή. Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο, είναι αν υπάρχουν ηγέτες να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι το μέλλον τους δεν είναι η περιχαράκωση. new deal

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος σημειώνει ότι στον υπό εκκόλαψη νέο ψυχρό πόλεμο, είναι καιρός πλέον, η ΕΕ να αποκτήσει πολιτική δύναμη. Διότι μόνο με ενιαία φωνή η Ευρώπη δεν θα είναι γυμνή. Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο, είναι αν υπάρχουν ηγέτες να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι το μέλλον τους δεν είναι η περιχαράκωση. new deal

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος σημειώνει ότι στον υπό εκκόλαψη νέο ψυχρό πόλεμο, είναι καιρός πλέον, η ΕΕ να αποκτήσει πολιτική δύναμη. Διότι μόνο με ενιαία φωνή η Ευρώπη δεν θα είναι γυμνή. Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο, είναι αν υπάρχουν ηγέτες να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι το μέλλον τους δεν είναι η περιχαράκωση. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα