Ο Δημήτρης Στεργίου αναφέρεται σε μια από τις …καπιταλιστικές δωρεές που συμπεριλήφθηκαν στις …αριστερές απορρίψεις. Πρόκειται για την πλουσιότατη δωρεά που έκανε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση 1.600 θανάτων ετησίως και απορρίφθηκε ως συνέχεια κι άλλων παρομοίων μετά το 1976! new deal

Ο Δημήτρης Στεργίου αναφέρεται σε μια από τις ...καπιταλιστικές δωρεές που συμπεριλήφθηκαν στις ...αριστερές απορρίψεις. Πρόκειται για την πλουσιότατη δωρεά που έκανε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση 1.600 θανάτων ετησίως και απορρίφθηκε ως συνέχεια κι άλλων παρομοίων μετά το 1976! new deal

Ο Δημήτρης Στεργίου αναφέρεται σε μια από τις …καπιταλιστικές δωρεές που συμπεριλήφθηκαν στις …αριστερές απορρίψεις. Πρόκειται για την πλουσιότατη δωρεά που έκανε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση 1.600 θανάτων ετησίως και απορρίφθηκε ως συνέχεια κι άλλων παρομοίων μετά το 1976! new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα