Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ἡ ὁμαδική κοπάνα ἦταν πάντα ἀγαπημένο σπόρ τῶν μαθητῶν. Καί ἄς κόπιαζαν στό διάβασμα γιά τίς ἐξετάσεις, διότι τά σχολεῖα δέν ἔκαναν σκόντο στήν διδακτέα ὕλη πού ὅριζε τό πρόγραμμα.

Τώρα τήν θέση τῆς κοπάνας ἔλαβε ἡ κατάληψη. Περισσότερα ἀπό 500 σχολεῖα ἔχουν καταληφθῆ.

[quote text_size=»small»]

Οἱ αἴθουσες ἔχουν γίνει ἐνδιαίτημα ὁργισμένων νέων καί οἱ ἐγκαταστάσεις, πού ἔχει ἀκριβοπληρώσει ὁ ἑλληνικός λαός, ρημάζονται.

[/quote]

Ἀποτελεῖ εὐτύχημα, ὅτι ἐπενέβη ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου καί ἔδωσε ἐντολή στούς εἰσαγγελεῖς ὅλης τῆς χώρας νά ἐνεργήσουν γιά νά λειτουργήσουν πάλι κανονικά τά σχολεῖα.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.