Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος σημειώνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις που στην Ευρώπη οικοδόμησαν το πιο εντυπωσιακό σύστημα ευημερίας των 73 τελευταίων ετών, πληρώνουν το τεράστιο επικοινωνιακό έλλειμμά τους αλλά και την πολιτική τους μετριότητα. new deal

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος σημειώνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις που στην Ευρώπη οικοδόμησαν το πιο εντυπωσιακό σύστημα ευημερίας των 73 τελευταίων ετών, πληρώνουν το τεράστιο επικοινωνιακό έλλειμμά τους αλλά και την πολιτική τους μετριότητα. new deal

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος σημειώνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις που στην Ευρώπη οικοδόμησαν το πιο εντυπωσιακό σύστημα ευημερίας των 73 τελευταίων ετών, πληρώνουν το τεράστιο επικοινωνιακό έλλειμμά τους αλλά και την πολιτική τους μετριότητα. new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα