Η βιομηχανία ανακάμπτει ταχύτερα, πληρώνει καλύτερα

Ο Δημήτρης Βέργαδος περιγράφει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η βιομηχανία. Τόσο για επενδύσεις, όσο και δουλειές με καλύτερες αμοιβές. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει επενδυτική ελκυστικότητα, ενώ η παραγωγικότητα έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα. Το νέο παραγωγικό πρότυπο είναι εδώ. new deal
Ο Δημήτρης Βέργαδος περιγράφει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η βιομηχανία. Τόσο για επενδύσεις, όσο και δουλειές με καλύτερες αμοιβές. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει επενδυτική ελκυστικότητα, ενώ η παραγωγικότητα έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα. Το νέο παραγωγικό πρότυπο είναι εδώ. new deal

Ο Δημήτρης Βέργαδος περιγράφει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η βιομηχανία. Τόσο για επενδύσεις, όσο και δουλειές με καλύτερες αμοιβές. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει επενδυτική ελκυστικότητα, ενώ η παραγωγικότητα έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα. Το νέο παραγωγικό πρότυπο είναι εδώ.


Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία που ανέδειξε η πρόσφατη έρευνα της EY για την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας μας, είναι η διαπίστωση ότι η βιομηχανία «ανεβάζει στροφές» στις επενδυτικές προτιμήσεις.

Επενδυτική ελκυστικότητα η βιομηχανία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2020», και στην ερώτηση «τι είδους επένδυση θα πραγματοποιούσατε»  ξεχωρίζει η αυξημένη συμμετοχή της βιομηχανίας, στις επενδυτικές επιλογές, που φθάνει στο 26% από το 9% πέρυσι.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι ο τουρισμός θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μειώθηκε, από 69% στο 52%, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για στροφή σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που θα υποστηρίζει μία πιο ισορροπημένη ανάπτυξη.

Επιπλέον, στα δυνατά στοιχεία της Ελλάδας, που την κάνουν να ξεχωρίζει από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αναδεικνύονται η ποιότητα ζωής, το σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και οι πολιτικές για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή.

Μεταστροφή προς νέο παραγωγικό πρότυπο

Η ελκυστικότητα της βιομηχανίας ως τομέα επενδυτικού ενδιαφέροντος συνιστά μια ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή μεταστροφή, που δεν είναι άμοιρη του δυναμισμού που επέδειξε ο κλάδος, όλο το προηγούμενο διάστημα της κρίσης.

Όπως καταγράφεται στο τελευταίο Δελτίο του ΣΕΒ (τεύχος 185, 16/7/2020), η παραγωγικότητα της ελληνικής βιομηχανίας έχει, ήδη, ανακάμψει στα προ κρίσης επίπεδα.

Όσον αφορά δε στην παραγωγή, η μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, από το 2008 έως το 2013, συνοδεύθηκε προφανώς με ανάλογη κατάρρευση των όγκων όλων των μεγάλων κλάδων της οικονομίας, με τη βιομηχανία, όμως, να συρρικνώνεται πολύ λιγότερο από την υπόλοιπη οικονομία.

Η βιομηχανία ανακάμπτει ταχύτερα

Επίσης, και η βιομηχανική παραγωγή ανακάμπτει πολύ ταχύτερα από την υπόλοιπη οικονομία, καθώς η μεταποίηση στρέφεται στις εξαγωγές μετά την καθίζηση της εγχώριας ζήτησης, με την εξαίρεση του τουρισμού.

Επίσης, η παραγωγή της μεταποίησης στην Ελλάδα αν και ανακάμπτει με την ίδια ταχύτητα, όπως στην ΕΕ-28 από το 2013 και μετά, ακόμη δεν έχει επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα.

Η βιομηχανία πληρώνει καλύτερα

Ο δυναμισμός της μεταποίησης και ειδικότερα της βιομηχανίας (που περιλαμβάνει και τους κλάδους της ενέργειας, εξόρυξης και επεξεργασίας νερού) αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο στις αμοιβές και στην προστιθέμενη αξία.

Με βάση την πρόσφατη ανάλυση του ΣΕΒ, η βιομηχανία μπορεί και πληρώνει καλύτερα. Είναι ενδεικτικό ότι στις αμοιβές της μισθωτής απασχόλησης (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών), το μέσο ωρομίσθιο στη βιομηχανία φθάνει στα €11,8 όταν στο σύνολο της οικονομίας (2017) διαμορφώνεται σε €11,2. Για σύγκριση, στο εμπόριο το μέσο ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε €8,8, στις επαγγελματικές υπηρεσίες σε €8,1, στον τουρισμό σε €6,8, τις κατασκευές σε €5,7 και τη γεωργία, κτηνοτροφία σε €4.

Αλλά και στα λειτουργικά πλεονάσματα και στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία, η βιομηχανία πρωτοπορεί, με όχημα τις δυναμικές επιχειρήσεις στους κλάδους υψηλής παραγωγικότητας, όπως αυτούς των βασικών μετάλλων, χημικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και των τροφίμων-ποτών, και μεταλλικών προϊόντων να δίνουν τον τόνο.

Ευκαιρία για επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο

Οι κλάδοι αυτοί στηρίζονται κατεξοχήν σε επιχειρηματικά οικοσυστήματα που αποτελούνται από οργανωμένες επιχειρήσεις, μεγαλύτερες αλλά και μικρότερες, που διασυνδέονται με άξονες την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υψηλή παραγωγικότητα. Γι΄ αυτό και παραμένουν δυνητικοί πόλοι προσέλκυσης επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

Παρά τη στάση αναμονής που δημιουργεί η πανδημία είναι σαφές ότι οι υπάρχοντες και οι δυνητικοί επενδυτές θα κάνουν τις επιλογές τους, ειδικά, εκείνοι που αναζητούν μακροπρόθεσμη αξία. Στο πλαίσιο αυτό, η συνέχιση της προσπάθειας για μια διαρκή και ταχεία βελτίωση της επενδυτικής ελκυστικότητας της χώρας μας, αποτελεί εθνική πολιτική μακράς πνοής. Είναι βασική προϋπόθεση για επιβίωση και ευημερία σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητες πολλών G.

Previous articleΗ πρώτη φορά Αριστερά τελικά έθαψε το ηθικό πλεονέκτημα της
Next articleΓυναικεία ψέματα, γυναικείες υποκρισίες
Ο Δημήτρης Βέργαδος είναι Διευθυντής του τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης του ΣΕΒ. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Ακολούθησε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς -τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων –με την ανάληψη δικτατορικής διατριβής στο αντικείμενο «Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Διοίκησης Ολικής Ποιότητας». Είναι κάτοχος του διπλώματος “Certified Quality Technician” της American Society for Quality Control. Έχει εργαστεί περί τα 15 χρόνια ως διευθυντής ειδικών εκδόσεων και μελετών σε εξειδικευμένο οργανισμό επιχειρηματικής (business to business) πληροφόρησης καλύπτοντας θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης και επενδύσεων, διοίκησης ολικής ποιότητας, οργάνωσης Logistics-εφοδιαστικής, συστημάτων αυτοματισμού, συσκευασίας, κ.λπ. Διετέλεσε συνεργάτης του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας (1997-1998). Έχει τιμηθεί με το δημοσιογραφικό βραβείο «Λέοντος Μελά 1994 - 1995» από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), της American Society for Quality (ASC, του Ελληνικού Τμήματος των Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (AEJ-GREEK SECTION), καθώς και αναπλ. Μέλος της Ολομέλειας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)..

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.