Ο Ηλίας Καραβολίας μιλά για τις …εντολές που δεν ακούει η οικονομία. Μια από αυτές είναι ο εγκλεισμός σπίτι. Μια άλλη η η παραγωγή εξ αποστάσεως με τηλεργασία. Μια άλλη τα δισ. και τρισ. που ρίχνουν στην αγορά το σιδερένιο χέρι κρατών και κεντρικών τραπεζών… new deal

Ο Ηλίας Καραβολίας μιλά για τις …εντολές που δεν ακούει η οικονομία. Μια από αυτές είναι ο εγκλεισμός σπίτι. Μια άλλη η η παραγωγή εξ αποστάσεως με τηλεργασία. Μια άλλη τα δισ. και τρισ. που ρίχνουν στην αγορά το σιδερένιο χέρι κρατών και κεντρικών τραπεζών… new deal

Ο Ηλίας Καραβολίας μιλά για τις …εντολές που δεν ακούει η οικονομία. Μια από αυτές είναι ο εγκλεισμός σπίτι. Μια άλλη η η παραγωγή εξ αποστάσεως με τηλεργασία. Μια άλλη τα δισ. και τρισ. που ρίχνουν στην αγορά το σιδερένιο χέρι κρατών και κεντρικών τραπεζών… new deal

Δημοφιλέστερα άρθρα