ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Εμπρός αξιολόγηση ν’αρχίσει από τώρα

εις όλο το δημόσιο και τους λοιπούς τομείς

εμπρός αξιολόγηση για να σωθεί η χώρα

και έτσι στη συνέχεια σωζώμεθα κι’εμείς.

Να αξιολογήσουνε πρωτίστως τους εφόρους

και ύστερα στον ΕΟΠΠΥ ν” αρχίσουνε οι κρίσεις,

της διαβίωσης μετά ν” ελέγξουνε του πόρους

και διόλου να μην κάνουνε σε τούτο διακρίσεις.

Μετά αξιολόγηση πολιτικών θα γίνει

και πολιτών επιτροπή αυτούς θα εξετάσει

καθώς καθείς απάντηση εις τους Ρωμιούς θα δίνει

θ” απορριφθούνε όλοι τους κι ούτε ένας θα περάσει.

 

Previous articleΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Next articleΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ENTREPRENEURS
Ο Νίκος Γιαννακόπουλος προέρχεται από τον χώρο του marketing έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος στο χώρο των επιχειρήσεων. Τα τελευταία δέκα χρόνια υποστηρίζει την ανάπτυξη ανεξάρτητων επιχειρήσεων δικτυακού marketing, και ασχολείται με την ανάπτυξη και αναπαραγωγή ηγεσίας. Συνδέθηκε και συμμετέχει ενεργά στο κόμμα των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ, προσφέροντας τις εμπειρίες του στην προσπάθεια για ηθική, πολιτική και οικονομική ανοικοδόμηση της χώρας. Μια μικρή συμβολή μήπως και η Ελλάδα κάποτε καταστεί πραγματικά, ένας αξιόπιστος, ισχυρός και ισότιμος Ευρωπαίος εταίρος.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.