Ο Αχιλλέας Γραβάνης καλεί την Αθήνα να μιμηθεί τη Νέα Υόρκη. Η οποία πρόσφατα ξεκίνησε το φιλόδοξο πρόγραμμα start-up NY προκειμένου να φιλοξενήσει νεοφυείς επιχειρήσεις, στις οποίες προσφέρει πληθώρα από κίνητρα, καθιστώντας την αμερικανική μεγαλούπολη διεθνή τεχνολογικό πόλο.


Η Νέα Υόρκη είναι μία πόλη με κορυφαίο διεθνές όνομα στην οικονομία. Φιλοξενεί το αμερικανικό Χρηματιστήριο, μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και τα κεντρικά τους γραφεία. Είναι μία πυκνά κτισμένη πόλη, με το κόστος της γης και της στέγης από τα υψηλότερα διεθνώς. Και όμως, αυτή η οικονομικά ισχυρή πόλη προωθεί μία κολοσσιαία προσπάθεια να προσελκύσει τις μικρές καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-offs, start-ups).

Το πρόγραμμα start-up NY

Το πρόγραμμα START-UP NY βοηθά τις νέες και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις τεχνολογίας, μέσω επιθετικών φορολογικών κινήτρων και καινοτόμων ακαδημαϊκών συνεργασιών. Προσφέρει στις νέες και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις καινοτομίας την ευκαιρία να λειτουργούν χωρίς να πληρώνουν φόρους για 10 χρόνια. Και να βρίσκονται κοντά ή και μέσα στα πανεπιστήμια ή στα κολλέγια ή τις πανεπιστημιουπόλεις της ευρύτερης περιοχής της Νέας Υόρκης. Η συνεργασία με αυτά τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα δίνει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις άμεση πρόσβαση σε προηγμένα ερευνητικά εργαστήρια. Σε καινοτόμες επιστημονικές ιδέες και σε κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε βασικούς κλάδους της τεχνολογίας, όπως η πληροφορική, η βιοτεχνολογία και τα νέα υλικά.

Για να συμμετάσχει στην START-UP NY μία εταιρεία που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Νέα Υόρκη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι μία νέα ή μία προϋπάρχουσα επιχείρηση στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Να είναι μία εταιρεία που μεταφέρεται ή επεκτείνεται εντός της πόλης.

Να έχει επιστημονικούς εταίρους και συνεργάτες σε κολλέγια ή πανεπιστήμια της πόλης.

Να προωθεί την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να συμβάλλει στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Επένδυση 20 εκ. δολαρίων

Δύο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ακινήτων έχουν ανακοινώσει τα σχέδιά τους για να δημιουργήσουν στην δυτική πλευρά του Μανχάτταν χώρο κατ’ αρχάς 100.000 τ.μ. εγκατάστασης εργαστηρίων βιοτεχνολογίας και πληροφορικής. Οι δύο κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αποφασίσει να επενδύσουν 20 εκατ. δολλάρια για την διαμόρφωση του χώρου. Και έχουν ανακοινώσει ότι θα χρεώνουν ελάχιστα δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο ως ενοίκιο. Δηλαδή, σε πολύ χαμηλή τιμή για τα πανάκριβα δεδομένα της Νέας Υόρκης. Η διαφορά κόστους στέγης θα καλύπτεται με την συμμετοχή τους ως μετόχων στις νέες καινοτόμες εταιρείες.

Αθήνα κάντο όπως η Νέα Υόρκη

Η Αθήνα θα μπορούσε να μιμηθεί αυτή την προσπάθεια. Έχει σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, με εξαιρετικούς επιστήμονες. Έχει, σε αντίθεση με την Νέα Υόρκη, και μετά την κρίση φτηνό και άνετο χώρο για την κατασκευή υποδομών στέγασης των καινοτόμων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση ας προχωρήσει στην πλήρη απαλλαγή φόρων και στην επιδότηση ενοικίου ή αγοράς των εγκαταστάσεων. Αυτή η πολιτική της θα υποστηρίξει πολλαπλασιαστικά την πρόσφατη απόφασή της για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με 397 εκατ. ευρώ (υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, Πρόγραμμα Ερευνώ-Καινοτομώ) της σύμπραξης των ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα εγχώρια και διεθνή Venture Capitals που χρηματοδοτεί, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα με τα κληροδοτήματα και την περιουσία τους, οι εγχώριες εταιρείες φαρμάκων, διατροφής, πληροφορικής, ναυτιλίας, τουρισμού, θα ήταν πιθανοί σοβαροί χρηματοδότες και επενδυτές του εγχειρήματος START-UP ΑΘΗΝΑ. Η πόλη έχει δυνατότητες να μετατραπεί σε έναν διεθνή πόλο (hub) τεχνολογίας, τουρισμού και αναψυχής επιστημόνων από όλον τον κόσμο.

Previous articleΙδεολογία, μια αχρειότητα
Next articleΚυριάκο στη ΔΕΘ μίλα για το αύριο
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ
Ο Αχιλλέας Γραβάνης είναι Καθηγητής Φαρμακολογίας, στην Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Κρήτης. Πτυχιούχος του Παν/μιου Αθηνών (1980), πήρε το Διδακτορικό Δίπλωμα Φαρμακολογίας, από το Παν/μιο Paris 6 (1983), κατόπιν εργάσθηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στην Ιατρική Σχολή Mount Sinai της Νέας Υόρκης (1983-1987). Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακολογίας (1996-1998) και της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (2003-2005), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του European Pharmacology Network (1999-2003), μέλος πολλών Ευρωπαϊκών Επιτροπών Έρευνας όπως της 20μελούς Επιτροπής Εποπτείας (1998), της 5μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης (1996) και της 3μελούς Επιτροπής Εποπτείας (2000) του Προγράμματος BIOMED της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικός εμπειρογνώμων της Ελλάδος στην Επιτροπή Προγράμματος Βιοιατρικής Έρευνας (FP6) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001-2003, 2007-2009). Εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας FEBS (2007-2011), Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΑΔΙΠ (2008-2010). Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας, ΕΣΕΤ (2010-2013). Συνεργάζεται με τo Τμήμα Νευροεπιστημών της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Harvard και το Κέντρο Ανάπτυξης Φαρμάκων (CDD) του Παν/μιου Northeastern. Συνιδρυτής της εταιρείας-τεχνοβλαστό βιοτεχνολογίας Bionature (www.bionature.net). Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και κριτής πολλών διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει δημοσιεύσει άνω των 125 διεθνών ερευνητικών εργασιών που αναφέρονται στο Pubmed (h-index: 42, citations >5.100) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 2 διεθνών συγγραμμάτων (textbooks) Φαρμακολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη μικρομοριακών αγωνιστών των υποδοχέων των Νευροτροφινών με νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικές δράσεις και εφαρμογές στην θεραπεία των νευροεκφυλιστικών νόσων και της εγκεφαλικής γήρανσης. Επίσης, στην ανάπτυξη τρισδιάστατων ικριώματων (3D Scaffolds) στα οποία φιλοξενούνται νευρικά βλαστικά κύτταρα και ολιγοδενδροκύτταρα με στόχο την ανάπτυξη ι) νευρο-εμφυτευμάτων για την θεραπεία του τραύματος του νωτιαίου μυελού καθώς και ιι) νευρο-αισθητήρων για την ανίχνευση ουσιών με νευροαναγεννητική δράση και πιθανές φαρμακολογικές εφαρμογές στην ανάπλαση του πάσχοντος ή γηράσκοντος νευρικού ιστού (http://gravanis.med.uoc.gr ).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.