Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ο Γιώργος Πρεβελάκης προβλέπει επανα-ανακάλυψη της Γαλλίας από τους σημερινούς «σαραντάρηδες» της γαλλικής πολιτικής, είτε μέσα από αναδιάρθρωση των υφιστάμενων πολιτικών σχηματισμώ, είτε μετά από μετασχηματισμό του πολιτικού τοπίου.

ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γιώργος Πρεβελάκης αναφέρει ότι χωρίς θυσίες και μεταρρυθμίσεις, η οικονομική «βαλκανοποίηση» της Ελλάδος είναι αναπόφευκτη –με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από πλευράς ασφαλείας