Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΜΟΝΑ – ΖΥΓΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ;

ΜΟΝΑ – ΖΥΓΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ;

Ο Δημήτρης Τσαγκάρης σημειώνει πως προκύπτουν τεράστια ηθικά και διαδικαστικά θέματα (βλ. και σχετική συζήτηση για την RBS στην Βρετανία ) γιατί, αν έχουν οι Τράπεζες ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τι έχουν?