Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

Ο Φώτης Ζυγούλης και η Ράνια Τσοπανά επισημαίνουν την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης ανεξάρτητα από την υποχρέωση της χώρας απέναντι στους δανειστές.