Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΑΝΤΙΚΛΗΡΙΚΑΛΙΣΜΟΣ Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΛΗΡΙΚΑΛΙΣΜΟΣ Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης με ένα κείμενο που έγραψε προ ετών με αφορμή τη διένεξη Πολιτείας – Εκκλησίας για το θέμα των ταυτοτήτων, είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ επίκαιρος, καθώς εξηγεί διεξοδικά το φαινόμενο του αντικληρικαλισμού της Αριστεράς.